Bioasekuracja w walce z ptasią grypą

Ryzyko wystąpienia ptasiej grypy na fermie drobiu można zmniejszyć poprzez podjęcie odpowiednich działań mających na celu ochronienie fermy przed czynnikami chorobotwórczymi. Działania te nazywane są bioasekuracją.

dezynfekcja kurnika

Wirus ptasiej grypy może trafić na teren fermy jedną z dwóch dróg: z ptakami, lub z ludźmi, którzy przeniosą wirusa na swoich ciałach, ubraniach, lub przedmiotach od innych ptaków. Dlatego działania bioasekuracyjne przeprowadzane na terenie ferm powinny koncentrować się na tych dwóch drogach.

Aby zapobiec przeniesieniu wirusa przez dzikie ptaki należy przeprowadzić działania, które zapobiegną kontaktowi ptaków dzikich i gospodarskich. Wszelkie miejsca, w których znajdują się ptaki hodowlane powinny być zabezpieczone przed ptakami wędrownymi. Najlepszym na to sposobem będzie trzymanie drobiu w zamknięciu zwłaszcza podczas jego pojenia lub karmienia.

Woda, którą pojony jest drób nie powinna pochodzić z miejsc, do których ma dostęp dzikie ptactwo. Nie powinno ono również mieć dostępu do słomy, która będzie używana jako ściółka, ani do paszy dla ptactwa.

Aby zapobiec przeniesieniu wirusa ptasiej grypy przez ludzi należy unikać pojawiania się na fermie osób, które miały kontakt z ptakami poza nią. Z tego powodu osoby, które same również hodują ptaki nie powinny być zatrudniane na terenie ferm. Do budynków fermy nie powinny wchodzić również osoby, które wcześniej polowały na ptaki łowne.

Obuwie, oraz odzież używane podczas obsługiwania drobiu nie powinny być używane do innych celów. Osoby wchodzące do fermy i z niej wychodzące powinny zachowywać zasady higieny. Ich buty powinny być dezynfekowane, co osiągnąć można poprzez wyłożenie przed wszystkimi wejściami i wyjściami mat dezynfekcyjnych nasączonych środkami dezynfekcyjnymi. Przed wejściem i po wyjściu z fermy powinni oni również myć ręce. Oczyszczone i odkażane powinny być również używane na terenie fermy sprzęt i narzędzia.

Kwestie bioasekuracji warto wziąć pod uwagę już podczas budowy kurników i innych związanych z hodowlą drobiu obiektów, a następnie zaprojektować je w taki sposób, aby łatwe było za równo przeprowadzanie standardowych działań bioasekuracyjnych, jak i wzmocnienie ich w przypadku wystąpienia epidemii.

Zwłoki dzikich ptaków, na przykład pochodzące z polowań nie powinny być przywożone na teren fermy. Warto zadbać również o higienę okolicy miejsca, w którym produkowany jest drób.

W celu wczesnego wykrycia obecności wirusa ptasiej grypy na terenie fermy należy przeprowadzać stały monitoring stanu stada obejmujący wielkość poboru paszy, nieśność i ilość padnięć ptactwa.

brama bioasekuracyjna

 

Osoby, które podejrzewają wystąpienie ptasiej grypy na terenie swoich gospodarstw zobowiązane są do poinformowania o tym Powiatowego Lekarza Weterynarii. Potwierdzi on wystąpienie ptasiej grypy, po czym zainicjuje działania, których celem będzie jej zwalczanie. Fermy, na terenie których stwierdzono wystąpienie ptasiej grypy są zamykane, a znajdujące się na ich terenie ptaki uśmiercane. Następnie za równo ptaki, jak i obornik są utylizowane, po czym następuje dezynfekcja i mycie obiektu.